Tebele


Na stranici RASPORED objavljene su trenutne tabele.


18 responses to “Tebele”

  1. Kakav propust u organizaciji i kakav neozbiljan odnos prema samim tabelama koje su od krucijalnog znacaja za samo postojanje kupa. Zahtevam da se smesta regulishe izgled tabela or else…

Leave a Reply